Nationale Natuurwerkdag

Deze zaterdag steken we met z’n allen de handen uit de mouwen. Rond de Weg naar Vierakker gaan we snoeien, struikjes planten, etc. Wij zorgen voor gereedschap, eten en drinken. Doen jullie mee? Opgeven graag via dolf.logemann@xs4all.nl. Informatie over tijden e.d. volgen nog. (En op 7 februari 2015 is er Lees verder…

Duurzame Donderdag

Om 20:00 uur in De Kas (voormalige Kaardebol, Harenbergweg 1) vertellen we als initiatiefnemers van het Ecologisch Stadspark Zutphen wat we willen: meer natuur, recreatie & samenhang in het groengebied tussen Waterkwartier en Zuidwijken. Wat is er gebeurd sinds onze allereerste ontmoeting bijna twee jaar geleden, welke plannen staan op Lees verder…

Buitenspeeldag

Ook dit jaar waren basisschoolkinderen woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur welkom op de buitenspeeldag in het Ecologisch Stadspark. Zowel bij De Kas (voormalige Kaardebol)/heemtuin als bij de Kinderboerderij zijn activiteiten georganiseerd. Het was een prima dag: mooi weer, veel vrolijke kinderen en tevreden organisatoren. Voor een impressie zie het Lees verder…

Schaapscheerdersfeest

Op Kinderboerderij de Schouw is van 13:00 tot 16:30 uur het schaapscheerdersfeest. Met sminken, knutselen, spelletjes, knuffelhoek en natuurlijk worden de schapen geschoren. Om 15:00 uur wordt de natuurlijke speelplek geopend. Het Ecologisch Stadspark is eveneens aanwezig met een kraampje. Website kinderboerderij Zutphen

Erve Eme wordt zelfstandige stichting

Erve Eme was korte tijd een werkgroep van het Ecologisch Stadspark, maar heeft besloten als stichting verder te gaan. Op deze manier kunnen zij nog beter invulling geven aan hun doelstelling om de middeleeuwse boerderijen op het terrein van De Kas te onderhouden én om er aantrekkelijke activiteiten te organiseren Lees verder…

Presentatie studenten Larenstein

De afgelopen maanden hebben een groep voltijd- en een groep deeltijdstudenten van Larenstein een ontwikkelingsstudie gemaakt van het Ecologisch Stadspark. Op 4 april presenteerden zij hun uitkomsten: er moet nog veel gebeuren, maar het gebied heeft ook veel potentie. De eindrapporten bevatten onder andere aanbevelingen voor natuurvriendelijke oevers en het Lees verder…

Bewonersbijeenkomst

Naar aanleiding van het project ‘centrumgebied’ nodigden we deze avond de bewoners van de Weg naar Vierakker uit om mee te denken over hun directe omgeving. Allerlei ideeën over het gebied rond de pluktuin, hondenwei, paardenwei, bijenstal zijn verzameld in een schetsontwerp. Ook kwam de onderwerpen beheer en overlast aan Lees verder…

Presentatie gemeenteraad

Eerder, op 26 maart 2012, presenteerde de initiatiefgroep Ecologisch Stadspark in het forum haar plannen voor het gebied tussen IJssel, Zuidwijken, de Den Elterweg en Waterkwartier. Op deze maandagavond werd middels een presentatie de voortgang geschetst. Aan de orde kwamen de behaalde resultaten, nieuwe voornemens en verhouding tot de gemeente. Lees verder…

Buitenspeeldag 2013

Op woensdagmiddag 12 juni is ook in Zutphen de landelijke buitenspeeldag gehouden. ‘In het stadspark, rondom natuur- en educatiecentrum De Kaardebol, waren er voor kinderen tal van activiteiten: zo stond er een banjercaravan, kon je pijl en boog maken en dierensporen zoeken. Ook het popcorn poppen boven een vuurtje was Lees verder…

Boomfeestdag 2013

Woensdagochtend was het dan zover. Leerlingen van de Prins Clausschool verzamelden zich om te luisteren naar een korte toespraak van wethouder Hans la Rose. Samen met Dolf Logemann die de visie van het Ecologisch Stadspark Zutphen overhandigde, plantten ze samen de eerste kersenboom. Daarna was het de beurt aan de Lees verder…