Donderdag 19 november organiseren we een open avond in De Kas over de toekomstige invulling van het Vitensterrein. Op deze avond heb je de mogelijkheid om je ideeën te delen en je plannen voor dit terrein te bespreken. Om haalbaarheid en draagvlak te toetsen voor de invulling van het “Vitensterrein” midden in het Stadspark Zutphen. Er zijn 3 voorwaarden waaraan je idee of plan dient te voldoen: je ideeën en plannen vergroten ten eerste de belevingswaarde van het ecologisch stadspark, ten tweede leveren zij een toegevoegde waarde voor de stad Zutphen en ten derde hebben je plannen een financieel gezond businessmodel, ofwel je idee is rendabel te maken. Het “Vitensterrein” is een terrein aan de Weg naar Vierakker en nabij de volkstuinen en de Joodse begraafplaats. Op dat terrein staat nu het pompstation van Vitens waar Vitens water oppompt uit de ondergrond voor ons drinkwater in Zutphen en omstreken. Er wordt momenteel een leiding gelegd vanaf de Veluwe die drinkwater naar Zutphen brengt. Als die leiding klaar is wordt het pompstation afgebroken en teruggebracht tot een “doorgeefstation” .Vitens zal het terrein aan de gemeente Zutphen aanbieden, naar verwachting in 2017.

Categorieën: Nieuws