Geschiedenis

De eerste mensen hebben elkaar ontmoet op 15 mei 2011 toen de Stadspartij een wandeling organiseerde door het parkgebied. Sinds enkele jaren maken zij zich sterk om Zutphen een echt stadspark te geven waar ecologie hoog in het vaandel staat. Het idee staat ook in het huidige collegeprogramma, maar zou door bezuinigingen in de ijskast verdwijnen. Bovendien was in 2011 al bekend dat er veel zou veranderen in het gebied: bezuinigingen bij de Kinderboerderij en De Kaardebol en de verhuizing van Sportpark Helbergen en Vitens.

Tijdens de wandeling bleek dat er voldoende animo was voor een burgerinitiatief met als doel in dialoog met organisaties van omwonenden, bedrijven en belanghebbenden zoveel mogelijk goede ideeën over de inrichting van het groengebied inventariseren. In de nazomer van 2011 hebbenwij dan ook de Initiatiefgroep Ecologisch Park Zutphen opgericht. In de maanden daarna hebben wij twee openbare bijeenkomsten belegd, waarbij eerst 40 en vervolgens ruim 50 mensen hebben gereageerd op onze voorstellen. Onze visie is uitgewerkt in een prachtige poster, met tien bouwstenen die we gerealiseerd willen zien. Gezien het enthousiasme van onszelf, de gemeente Zutphen en de mensen om ons heen hebben we medio 2012 besloten het niet bij het maken en overhandigen van de visie te laten, maar deze ook samen met de gemeente uit te werken om zo ons stadspark werkelijkheid te maken.

De gemeente heeft daarop een budget vrijgemaakt als kwaliteitsimpuls voor het park. Ze verleende ons de regie over dit budget, zodat wij voorstellen konden doen voor de besteding van de kwaliteitsimpuls. Dit hebben we met verve opgepakt. Inmiddels zijn de gelden besteed en zijn wij in een nieuwe fase beland, waarbij wij zelf op zoek moeten naar financiering van onze plannen.