Op 10 november organiseerden we een avond voor omwonenden, gebruikers van het parkgebied en andere belangstellenden om gedachten, wensen en zorgpunten met betrekking tot het toekomstig Ecologisch Stadspark Zutphen met elkaar te delen. Tijdens de ideeënavond zijn er heel veel suggesties gedaan met betrekking tot: ecologisch beheer, recreatie & routestructuren, voedsel & spelen en De Kaardebol, de Kinderboerderij, het Vitensterrein & sportpark Helbergen. We hebben naar aanleiding van deze avond de ideeën geclusterd en bekeken welk deel van het toekomstig park zich leent voor welke functies. Op basis hiervan hebben we een aantal deelprojecten benoemd voor herontwikkeling van het gebied, waarvan wij denken dat het een belangrijke bijdrage levert aan het creëren van een park door en voor Zutphenaren en andere bezoekers.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder