Vlak voor de Kerst heeft groenaannemer De Eng uit Renkum het graafwerk van de natuurvriendelijke oever langs de Schouwlaak in Zutphen afgerond. Bijzonder aan dit project is dat de natuurvriendelijke oever wordt gecombineerd met het afkoppelen van een deel van de flats aan de Beethovenstraat. Het schone regenwater stroomt voortaan via een aantal wadi’s naar de Schouwlaak in plaats van naar het riool. Daardoor wordt het gemeentelijk riool bij hevige stortbuien minder belast en zal de wateroverlast in het Waterkwartier minder vaak optreden. Met de natuurvriendelijke oever wordt in één keer een aantal problemen opgelost. Het Waterschap Rijn en IJssel stond voor de taak om de harde, houten beschoeiing te vervangen, maar zocht ook naar
andere oplossingen, de gemeente kampt met wateroverlast tijdens extreme buien, de bewoners van de flats klaagden over gebrek aan uitzicht door de hoge populieren langs de oever en de Stichting Emerpark zocht naar mogelijkheden om de harde oevers van de verschillende watergangen in het Emerpark ecologischer te maken. De Stichting, op de hoogte van de verschillende wensen, heeft vervolgens de verschillende partijen bij elkaar gebracht en de plannen en vergunningen voorbereid. Nadat financiering werd gevonden is het project uitgevoerd onder de regie van de gemeente. Na de winter zal de aannemer het gazon en de wadi’s inzaaien met een grasmengsel. Het is de bedoeling dat er een bloemenrijk grasland ontstaat dat maximaal twee maal per jaar wordt gemaaid, zodat bloemen, bijen en vlinders weer een kans krijgen. Daarna worden de regenpijpen aan de achterzijde van de flats doorgezaagd en loopt het regenwater voortaan richting de wadi’s en de Schouwlaak. Langs de oever zal een brede rietkraag ontstaan met ruimte voor diverse oeverplanten, riet- en moerasvogels. Daarmee is het Emerpark weer een klein natuurgebiedje rijker.