Heg en Haag Werkgroep Brummen e.o. organiseert voor de tweede keer de cursus Heggenleggen. Deze bestaat uit zes bijeenkomsten. Ook kunnen losse modules gevolgd worden. De werkgroep hoopt met de cursus het aantal deelnemers aan haar groepsactiviteiten uit te breiden en zich beter te vertegenwoordigen in de nationale kampioenschappen hiervoor. Met werkgroep draagt praktisch bij aan het in stand houden van ons prachtige landschap.

Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend in het landschap. Heggen en de heggen leggen, vlechten of leiden zijn onlosmakelijk met het cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen, net als boerderijen en andere landschapselementen, mede de identiteit van de streek en hebben vele functies.

In de cursus leren de deelnemers hoe ze een heg moeten planten en onderhouden om deze na een aantal jaren te kunnen leggen en te vlechten. Ze leren vaardigheden om dit eeuwenoude ambacht eigen te maken. Daarnaast krijgen ze informatie de historie, de ecologie en de functies van de heg.. Belangstelling? Meld u aan via hegenhaag@gmail.com voor de kosteloze en vrijblijvende informatie- en voor de inspiratieavond in ‘het gebouw De Klaproos Korenbloemstraat 21 Rheden op donderdagavond 1 november om 19.30 uur. Op de Nationale Natuurwerkdag 3 november a.s. kunt u ons op zichtafstand van de kinderboerderij te Zutphen aan het werk zien en houden daar ’s middags een korte informatiebijeenkomst om 14.00 uur over heggen en de cursus. U kunt die dag ook meedoen aan natuurvrijwilligerswerk van de Stichting Emerpark.

Is heggenvlechten wel van deze tijd? Heggen werden vroeger geplant om het vee in de weide te houden. Tegenwoordig staat bijna al het vee continu in de stal. We hebben nu ook prikkeldraad, gaas en stroomdraad om vee in de wei te houden. Ja, het vlechten van heggen is nog altijd de moeite waard. Bijvoorbeeld om mooie, dichte heggen langs wandelpaden te maken, als land – en afscheiding, om oude heggen te herstellen en de geschiedenis van het landschap levend te houden. Heggenvlechter en cursus coördinator René Rijks uit Dieren: “De gevlochten heg zorgt voor een dichte, ondoordringbare structuur van dikke en dunnere doorntakken. Dat geeft kleine zangvogels een veilige plek om te broeden. Een gevlochten heg is een schuil- en woonplaats voor veel dieren. Ik vind heggen vlechten bovendien een mooi ambacht dat mensen motiveert om buiten in het landschap actief te bewegen en het belang laat zien van onze heggen en bomen.

Het is een zware activiteit vergelijkbaar met buitensporten zoals hardlopen en fietsen en het maakt je kop leeg. Bovendien heeft de heg misschien wel een nieuwe toekomst. In de stad verkoelt ze de bebouwde omgeving en bergt water. De heg kan lokaal “superfood” produceren dat we nu per vliegtuig van elders laten aanvoeren. De heg kan ongenode gasten van het erf houden zoals een stalen hekwerk of planken schutting. Dat kon ze zo goed tot de 80-jarige oorlog. De gevlochten heg was een onderdeel van vestingwerken. De heg kan biomassa leveren voor compostering, energieopwekking en diverse te fabriceren gebruiksproducten. Bovendien kan ze door haar kleine oppervlak en dichte structuur enorm veel insecten een leefplek en voedsel bieden. Het aantal insecten is de afgelopen decennia wel met 70% afgenomen waarmee zelfs onze voedselvoorziening wordt bedreigt. Zo zijn bijen, vliegen en vlinders nodig om bloemen van vruchten en veel voedselgewassen te bestuiven,

Nadere informatie

Google op de woorden “heg en haag Brummen” zodat u op onze webpagina en facebooksite komt. Hier treft u meer informatie aan. U kunt ook uw vraag of verzoek om een aanmeldingsformulier voor de cursus met een e-mail naar hegenhaag@gmail.com.

Categorieën: Nieuws