Op zaterdag 20 januari as. legt de Stichting Heg en Haagwerkgroep Brummen e.o een heg aan de Emmerikseweg in het Emerpark bij de Kinderboerderij. Het leggen van de heg vindt plaats in het kader van een cursus. U kunt nog meedoen aan deze cursus.  De UNESCO, onderdeel van de VN,  heeft het ambacht heggenleggen net als de molens van de Kinderdijk of de Chinese Muur, de status van werelderfgoed gegeven.

Bij het leggen van haagplanten wordt de stam voor 80% van de dikte ingekapt en vervolgens horizontaal gebogen. Door het resterende deel van de stam blijft het gelegde deel van de haagplant in leven en gaat opnieuw uitlopen. Deze uitloopscheuten groeien naar boven samen met  de nieuwe scheuten op de ingezaagde stobbe. Zo groeit een dicht vlechtwerk dat zeer waardevol is als leef, voedselgebied en schuilgebied voor vele dieren.

Een heg werd voor de komst van het prikkeldraad ongeveer eens in de 15 tot 20 jaar gelegd om deze zo dicht te maken dat wild en, vee niet meer door de heg kunnen om het gewas op de er achter liggende akker op te eten. Gevlochten hagen werden zelfs gebruikt in vestingwerken om de vijand te weren. In de stadsarchieven van Hanzestad   Hattem stuitte de archivaris toevallig op een document waarin het stadsbestuur na een beleg door de Bourgondiers in de 15e eeuw opdracht gaf de heggen te herstellen. Ongetwijfeld zullen dat soort documenten ook elders in archieven liggen. Zeer goed mogelijk ook in Zutphen. Ten slotte kan een haag ook voedsel bieden  vergelijkbaar met het exotische superfood in de supermarkt, maar als zodanig is vergeten. De heg draagt ook bij aan het verminderen van de gevolgen van de klimaatverandering. Met haar kleine oppervlak in dichtbebouwde versteende  gebieden vermindert ze de lokale opwarming en waterlast en kan tevens andere functies vervullen, zoals die van ondoordringbare afscheiding in de plaats van lelijke stalen Herashekwerken en Gammaschuttingen, en werkgelegenheid.

Alle hagen in het  Emerpark kunnen de eerder genoemde functies niet meer bieden. Ze zijn te hol en bestaan enkel nog uit stammen met pruiken. Het juiste onderhoud – het leggen van de heg – is vele decennia niet uitgevoerd gewoonweg, omdat het vergeten is. Het ambacht was bijna uitgestorven in Nederland. Er zijn sinds kort weer enkele professionele heggenleggers in Nederland en enkele tientallen vrijwilligers, die het ambacht beheersen.

Lex Roeleveld, een professionele heggenlegger, is tijdens de cursus uw meester. Er zijn nog enkele cursusplaatsen vrij. U kunt zich hiervoor opgeven door een aanmeldingsformulier aan te vragen middels een e-mail aan hegenhaag@gmail.com. Meer informatie over de de Werkgroep en de cursus treft u aan op de facebookpagina www.facebook.com/hegenhaag en op de pagina van heg en haag werkgroep van de site van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
De cursus op de locatie is mogelijk gemaakt door samenwerking met vele partijen waaronder Stichting Emerpark, Stichting Twickel, Landschapsbeheer Gelderland, Stichting Heg en Landschap en Kinderboerderij de Schouw. De activiteit kan gezien worden van het plan van De Gemeente Zutphen om het Emerpark inclusief  duurzaamheidscentrum de Kaardebol  een facelift te geven en meer betekenis voor haar inwoners.

Foto: www.larssoerink.nl

Categorieën: Nieuws