Het Centrumgebied

Het gebied rondom de Weg naar Vierakker vormt qua ligging het centrum van het Ecologisch Stadspark. Juist door alle verschillende elementen (paardenwei, hondenwei, pluktuin, bijenstal, etc.) zijn hier veel ideeën om de samenhang, natuur en recreatie te verbeteren.

Maken van een schetsontwerp

In samenspraak met de aanwonenden van de Weg naar Vierakker hebben we de eerdere visie (zie afbeelding boven) verder uitgewerkt tot een aantal actiepunten:

  • Fietspad: Van de Harenbergweg naar de Weg naar Vierakker (tussen de laak en het Vitensterrein) komt een fietspad, net als van de Weg naar Vierakker naar het bruggetje (door het kersenboomlaantje, tussen de pluktuin en de paardenwei). Met name voor het tweede stuk onderzoeken we de optie van halfverharding,zodat het wel beter toegankelijk wordt voor wandelaars en fietsers, maar de snelheid beperkt blijft.
  • Bijeneiland: Samen met de imkervereniging en het bijenlint gaan we bloemenzaad zaaien zodat er een nog grotere diversiteit ontstaat. Goed voor de bijen en mooi om naar te kijken. Een natuurlijke slagboom moet voorkomen dat mensen die niets aan het eind van de Weg naar Vierakker te zoeken hebben daar hun auto parkeren.
  • Pluktuin: In de gezamenlijke moestuin wordt het ruige middenstuk aangepakt en om de tuin komt een eetbare heg zodat het geheel er netter uit komt te zien. Op de grondwal langs de tuin van nr. 24 gaan we rozen aanplanten waarvan de bottels eetbaar zijn. De buurman maakt zijn achteruitgang in de wal iets groter zodat hij met de caravan langs de wal naar de weg kan.
  • Hondenwei en paardenwei: De kynologenclub is begin 2014 verhuisd. Zowel deze grond als de paardenwei worden door de gemeente verhuurd. Als stichting hebben we aangegeven interesse te hebben in beide stukken zodra deze vrijkomen, om mede samen met omwonenden te kijken wat hier het best zou passen. Bijvoorbeeld in het linkerdeel een losloopgebied voor honden zodat op de wei aan de andere kant van de laak gespeeld en gepicknickt kan worden. En in het rechterdeel wel dieren, maar zodanig dat er door de wei gewandeld kan worden. De steilranden van beide weides gaan we dit jaar beplanten met mei- en sleedoornstruiken om deze landschapselementen te benadrukken.
  • Natuurlijke oevers: Samen met het Waterschap kijken we of de oevers in het Ecologisch Stadspark op sommige plekken een meer natuurlijk karakter kunnen krijgen. De oevers langs de honden- en paardenwei is één van die locaties. Door de waterkant iets af te graven ontstaan er plekken waar dieren gemakkelijk in het uit het water kunnen komen en waar moerasachtige planten kunnen groeien. De natuurlijke oevers zullen het laatst gerealiseerd worden, net als een nieuwe invulling van de paardenwei. Beiden zijn namelijk afhankelijk van het opzeggen van de huidige huurder. De andere onderdelen verwachten we dit jaar te kunnen afronden.