Bewonersbijeenkomst

Naar aanleiding van het project ‘centrumgebied’ nodigden we deze avond de bewoners van de Weg naar Vierakker uit om mee te denken over hun directe omgeving. Allerlei ideeën over het gebied rond de pluktuin, hondenwei, paardenwei, bijenstal zijn verzameld in een schetsontwerp. Ook kwam de onderwerpen beheer en overlast aan Lees meer…

Presentatie gemeenteraad

Eerder, op 26 maart 2012, presenteerde de initiatiefgroep Ecologisch Stadspark in het forum haar plannen voor het gebied tussen IJssel, Zuidwijken, de Den Elterweg en Waterkwartier. Op deze maandagavond werd middels een presentatie de voortgang geschetst. Aan de orde kwamen de behaalde resultaten, nieuwe voornemens en verhouding tot de gemeente. Lees meer…

Buitenspeeldag 2013

Op woensdagmiddag 12 juni is ook in Zutphen de landelijke buitenspeeldag gehouden. ‘In het stadspark, rondom natuur- en educatiecentrum De Kaardebol, waren er voor kinderen tal van activiteiten: zo stond er een banjercaravan, kon je pijl en boog maken en dierensporen zoeken. Ook het popcorn poppen boven een vuurtje was Lees meer…

Boomfeestdag 2013

Woensdagochtend was het dan zover. Leerlingen van de Prins Clausschool verzamelden zich om te luisteren naar een korte toespraak van wethouder Hans la Rose. Samen met Dolf Logemann die de visie van het Ecologisch Stadspark Zutphen overhandigde, plantten ze samen de eerste kersenboom. Daarna was het de beurt aan de Lees meer…

Oprichting Stichting Ecologisch Stadspark

Vandaag is met het zetten van de nodige handtekeningen de oprichting van de Stichting Ecologisch Stadspark Zutphen een feit. Vijf leden van de initiatiefgroep vormen nu het bestuur van een stichting en zijn daarmee een formeel aanspreekpunt geworden voor de gemeente en andere partijen.

Insperience

De tot nu toe verzamelde ideeën voor het park waren vooral groen en ruimtelijk van aard. Wat ontbreekt is een visie op duurzaamheid, terwijl wij dat wel belangrijk achten. Daarom hebben we een bijeenkomst georganiseerd met veertien duurzaamheidsdeskundigen, elk op zijn of haar eigen manier ervaren en betrokken bij Zutphen. Lees meer…

Groen lintje

Dit jaar zijn we als werkgroep Ecologisch Stadspark genomineerd voor het Groene Lintje. Alle genomineerden, waaronder ook Jan van Arragon, Joke Teunissen en Afra Hesp, Jeroen Philippona en Werkgroep de Zuidwijken kregen van wethouder Withagen op 9 juni op de Houtmarkt bloemen. De hoofdprijs, het Groene Lintje, een initiatief van Lees meer…

Presentatie gemeenteraad

Maandagavond waren we te gast bij de gemeenteraad waar we ons verhaal deden. Onze presentatie, poster alsook de ideeën, vielen daar in buitengewoon goede aarde. Het was een volle zaal met raadsleden, wethouder Hans la Rose, wethouder Rik de Lange, burgemeester Arnold Gerritsen en een druk bezette publieke tribune. Van Lees meer…

2e openbare bijeenkomst

Ook de tweede open bijeenkomst over het Ecologisch Stadspark is een succes te noemen. Onder ruime belangstelling presenteerden we als initiatiefgroep de visie met 10 deelthema’s waarop de aanwezigen konden reageren. In de aansluitende gesprekken kwamen er nog meer wensen naar boven voor de invulling en uitvoering van het park. Lees meer…

1e openbare bijeenkomst

Op 10 november organiseerden we een avond voor omwonenden, gebruikers van het parkgebied en andere belangstellenden om gedachten, wensen en zorgpunten met betrekking tot het toekomstig Ecologisch Stadspark Zutphen met elkaar te delen. Tijdens de ideeënavond zijn er heel veel suggesties gedaan met betrekking tot: ecologisch beheer, recreatie & routestructuren, Lees meer…