Brainstormen over het Vitens-terrein

Donderdag 19 november organiseren we een open avond in De Kas over de toekomstige invulling van het Vitensterrein. Op deze avond heb je de mogelijkheid om je ideeën te delen en je plannen voor dit terrein te bespreken. Om haalbaarheid en draagvlak te toetsen voor de invulling van het “Vitensterrein” Lees meer…

Natuurwerkdag 2015

Samen maken we het park leuker en mooier! Zo hebben we in voorgaande dagen bosjes en meidoornhagen aangeplant, een grondwal beplant met bottelrozen (zie foto) en de omgeving van de Bijenstal opgeknapt. De werkzaamheden zijn deze keer: divers snoeiwerk (o.a. bramen); het verwijderen van struikgewas langs de rand van een Lees meer…

Nieuwe naam gezocht!

Vier jaar geleden zijn we inmiddels bezig met het Ecologisch Stadspark Zutphen. Na een periode van ideeën verzamelen en visie ontwikkeling zijn er nu met allerlei organisaties, omwonenden en andere betrokkenen leuke projecten gerealiseerd en gaande. Zo wordt het park steeds meer van en voor iedereen. De hoogste tijd om Lees meer…

Wie wordt onze nieuwe penningmeester?

Voor de versterking van onze initiatiefgroep zoeken we een penningmeester die betalingen via de bank regelt en een financieel overzicht bijhoudt. Het gaat om relatief eenvoudige handelingen die maximaal een paar uur per maand in beslag nemen. Veel ervaring of kennis is dan ook niet vereist, wel zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Lees meer…

Opening fietspad

Een mooie dag om het fietspad te openen! Lekker veel belangstelling, van de leerlingen die de boog hadden gemaakt natuurlijk (eerste jaars leerlingen van het Baudartius), veel mensen van Coöperatie Atelier3D en nog heel veel anderen die zomaar voorbij kwamen. Jan Gorter hield een prima toespaak – over survivallen en Lees meer…

NLDoet

Op zaterdag 21 maart is de Stichting Ecologisch Stadspark samen met het IVN, de Bijenvereniging en Stichting Erve Eme aan de slag geweest op diverse plekken in het park. Er is een bosje geplant op het grasveld bij de rotonde Emmerikseweg/Laan naar Eme en een haag geplant als afscheiding rond Lees meer…